HAPPY*
HAPPY*

wróć

HAPPY*

HAPPY*to zaproszenie do świata zmysłu dotyku. Zaprezentowane na wystawie narzędzie w postaci systemu tyflograficznych modułów i matryc ma na celu skupienie uwagi odbiorcy na haptycznej interakcji z materiałami, fakturami oraz obiektami.

 

Czy wyłączając (choć na chwilę) z procesu poznania nowych, nieznanych nam elementów wzrok jesteśmy w stanie doświadczyć więcej?

 

Uczestnicy/czki wystawy będą mieli okazję rozwijać umiejętności widzenia dłońmi, a także zdolność do logicznego myślenia w trakcie doświadczeń z haptycznego odczytywania powierzchni faktur i matryc. Opracowane scenariusze pozwalają na poznanie uniwersalnego charakteru narzędzia (prototypu) HAPPY* — od analitycznego doświadczenia, odwzorowywania kompozycji tyflograficznych poprzez znane gry/układanki.

 

HAPPY* jest projektem inkluzywnym – narzędziem wspierającym terapię, odpowiadającym na potrzeby terapeutów(ek) pracujących z osobami z dysfunkcjami wzroku, a także łączącym estetykę (wizualność) z doświadczeniem dotykowym. Tyflopedagodzy(żki) z uwagi na złożoność oraz genezę dysfunkcji związanych ze zmysłem wzroku poszukują narzędzi do pracy: mobilnych, skalowalnych w zakresie wielkości, funkcjonalności, stopniowania, haptyczności.

 

Narzędzie HAPPY* dedykowane jest środowiskom zajmującym się edukacją/terapią osób z zaburzeniami widzenia w różnym wieku. Rozwiązanie – zastosowane systemy modułów i faktur oraz wykorzystane materiały – można rozbudowywać, transformować i adaptować do potrzeb konkretnej grupy użytkowników/czek (w tym także osób widzących), z tego powodu HAPPY* staje się również idealnym narzędziem wprowadzającym w zagadnienia/doświadczenia związane ze zmysłem dotyku dla osób widzących, a także do integracji osób widzących oraz osób niewidomych, ociemniałych czy słabowidzących.

#projektowanie sensoryczne

HAPPY*

doświadczenie sensoryczne

holistyk studio

2023

Charakteryzowanie przedmiotu i jego miejsca, poznanie obiektu, jego kształtu, faktury, ciężaru, temperatury czy gęstości – system haptyczny pomaga poznać relacje lub przekazać informacje o otaczających nas przedmiotach oraz przestrzeni. 

Doświadczenie sensoryczne skoncentrowane wokół zmysłu dotyku — od analitycznego doświadczenia, odwzorowywania kompozycji tyflograficznych poprzez znane gry i układanki — bazujące na systemie matryc oraz modułów z fakturami.

 

Przy pomocy proponowanych scenariuszy doświadczeń istnieje możliwość stopniowego zapoznawania się z projektem Happy* oraz jego potencjałem:

 

– 1. Doświadczenie: dotykasz, poznajesz! 
Rozpoznawanie przestrzennej kompozycji dłonią wraz z próbą jej odtworzenia – poziom elementarny; 

 

– 2. Doświadczenie: dotykasz, zgłębiasz!

Rozpoznawanie przestrzennej kompozycji dłonią wraz z próbą jej odtworzenia – poziom zaawansowany; 

 

– 3. Doświadczenie: dotykasz, grasz!

Wspólne działanie poprzez zabawę i interakcję bazującą na znanej (dla wzroku) gry – układanki;

 

– Finalne Doświadczenie – widzisz lub/i dotykasz, kreujesz!

Swobodne tworzenie przestrzennych kompozycji, możliwość wypracowania autorskich zasad czy relacji z obiektami.

#produkt#inkluzywność#projektowanie sensoryczne