ASCENT
ASCENT

wróć

ASCENT

Ascent – autorstwa Karoliny Hałatek- to wielkoformatowa, immersyjna instalacja świetlna. Jej wertykalny kształt spirali może odnosić się do cząsteczki w ruchu, syntezy antycyklonu lub nośnika ekstatycznego uniesienia. Świetlisty dym zaprasza widza do wejścia w oko cyklonu. Wchodząc do wnętrza instalacji odbiorca mierzyć się może z wyobrażeniem Świata.

Karolina Hałatek prezentuje Ascent – wielkoformatową, immersyjną instalację świetlną. Wertykalny kształt spirali stanowi powtórzenie formy koła, który może odnosić się do cząsteczki w ruchu, fali elektromagnetycznej bądź przedstawiać syntezę antycyklonu. Formalnie minimalistyczna praca, może być również nośnikiem duchowego, ekstatycznego uniesienia. Świetlisty dym, wydobywający się z wnętrza instalacji zaprasza widza do wejścia w oko cyklonu, odnalezienia się w nowej, abstrakcyjnej sytuacji zmysłowej. Widz ma możliwość zmiany percepcji poprzez symulację doświadczenia z pogranicza nadprzyrodzonego zjawiska atmosferycznego. Odbiorca staje się współkreatorem pracy na pograniczu biotycznego i a-biotycznego oraz realnego i odrealnionego środowiska. Wchodząc do wnętrza instalacji odbiorca mierzyć się może z wyobrażeniem Świata.

 

Wiele czynników wpływa na zachowanie człowieka. Podlega on czynnikom pozaekonomicznym takim jak geograficzno – przyrodnicze (położenie geograficzne, miejsce zamieszkania, klimat, warunki środowiska naturalnego, stopień zanieczyszczenia), cywilizacyjno-kulturowe (kultura i subkultura) i czynnikom zewnętrznym społeczno-kulturowym. Konsumenci migrują stykając się z nowym obszarem i odmiennymi warunkami środowiska naturalnego. Według J. Gajewskiego pewne rodzaje zachowań, normy i systemy wartości służą rozwojowi człowieka i ułatwiają mu przystosowanie się do nowego środowiska, to one staną się trwałą częścią jego systemu zachowań całych zbiorowości. Kultura z kolei przemyca niematerialny charakter konsumpcji spowodowany nowymi bodźcami kulturowymi. Nowy charakter społeczno – kulturowy cały czas ewoluuje. Konsument stale musi dostosowywać się do zmian. Z tego względu staje się uważny i kreatywny. Bez względu na ilość zmiennych kulturowych, znamiona rdzennej kultury, pozostaną trwałe. Należą do nich preferencje zakupu i użytkowania poszczególnych produktów, zwyczaje nabywcze, odbiór środków promocji, stosunek do poszczególnych form handlu, podejście do sposobu finansowania zakupów. Stąd wartość kultury i dzieł sztuki wydaje się znacząca. Transhumanistyczne realizacja Hałatek pokazuje jak ważne jest wewnętrzne poczucie własnego miejsca, zakresu obszaru w jakim chcemy funkcjonować i poddawać się relaksowi, a zarazem potrafić być czułymi na zmiany zewnętrzne. Czy jesteśmy na tyle kreatywni  aby stworzyć własną alternatywę świata dekonsumpcji?

  1. Bauman, pisał w społeczeństwie konsumentów, (...) Niezbędnym elementem jest własna
    metonimiczna identyfikacja z ową grupą
    [1].

 

Artystka Karolina Hałatek

 

Kuratorka Magdalena Komborska

 

Kowal Arkadiusz Kania

 

Produkacja Publish Art, 2022

 

[1]Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2009

Ascent

Domykanie cyklu. Pod względem gospodarczym nie musimy już wzrastać

Karolina Hałatek

2023

„w społeczeństwie konsumentów, (...)

Niezbędnym elementem jest własna
metonimiczna identyfikacja z ową grupą”[1]

 

„Ascent” Karoliny Hałatek to wielkoformatowa, immersyjna instalacja świetlna . Wertykalny kształt spirali stanowi powtórzenie formy koła, który może odnosić się do cząsteczki w ruchu, fali elektromagnetycznej bądź przedstawiać syntezę antycyklonu. Formalnie minimalistyczna praca, może być również nośnikiem duchowego, ekstatycznego uniesienia. Instalacji zaprasza widza do wejścia w ‘oko cyklonu”, odnalezienia się w nowej, abstrakcyjnej sytuacji zmysłowej. Widz ma możliwość zmiany percepcji poprzez symulację doświadczenia z pogranicza nadprzyrodzonego zjawiska atmosferycznego. Odbiorca staje się współkreatorem pracy, oraz indywidualnego wyobrażenia Świata.

 

Wiele czynników wpływa na zachowanie człowieka. To czynniki pozaekonomiczne, geograficzno-przyrodnicze (położenie geograficzne, miejsce zamieszkania, klimat, warunki środowiska naturalnego, stopień zanieczyszczenia), cywilizacyjno-kulturowe (kultura i subkultura) i czynniki zewnętrzne społeczno-kulturowe. Konsumenci migrują stykając się z odmiennymi warunkami środowiska naturalnego, ale i zachowaniami, systemami wartości  ułatwiającym przystosowanie się do nowego środowiska. To one staną się trwałą częścią jego systemu zachowań całych zbiorowości. Nowy charakter społeczno – kulturowy cały czas ewoluuje. Konsument stale musi dostosowywać się do zmian, staje się uważny i kreatywny.

Transhumanistyczne realizacja Hałatek pokazuje jak ważne jest  poczucie własnego miejsca, zakresu obszaru w jakim chcemy funkcjonować i być czułym na zmiany zewnętrzne. Czy jesteśmy tak kreatywni aby stworzyć własną alternatywę świata dekonsumpcji?

 

Magdalena Komborska

 

Artystka Karolina Hałatek

 

Kuratorka Magdalena Komborska

 

Kowal Arkadiusz Kania

 

Produkcja Publish Art, 2022

 

[1]Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2009,. s