Stabilność

wróć

Stabilność

Od lat wszyscy słyszymy, że musimy być gotowi na ciągłe, nagłe zmiany, które są nieodłącznym elementem współczesnego świata. Ostatni okres pokazał, że nic nie jest pewne. Stabilność to wartość,  która umożliwia planowanie działań i daje poczucie komfortu. Dlatego podczas Gdynia Design Days 2023 chcemy poszukiwać stabilności w niestabilnym świecie.

Ustabilizowanie sytuacji klimatycznej oraz sytuacji akwenów, w tym Bałtyku, to jedno z najważniejszych obecnie wyzwań, przed który stoimy wszyscy. Przeciwdziałanie skutkom nagłych zmian klimatu jest niezbędne, aby budować stabilny świat. Ten cel możemy osiągnąć poprzez zbalansowanie gospodarki – projektowanie w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz domykanie cyklu. Dobro środowiska leży przede wszystkim w interesie ludzi. Czas uświadomić sobie, że pod względem gospodarczym nie musimy już wzrastać. Potrzebna nam stabilność, nie wzrost.

Ile i czego potrzebujemy, aby żyć stabilnie? Jakie jest minimum zasobów, przedmiotów i dóbr, abyśmy byli szczęśliwi? Stabilność to sztuka odpuszczania pod względem stanu posiadania i zalezienia punktu, w którym możemy z powodzeniem funkcjonować, realizować nasze pasje i nie zalewać siebie samych rzeczami.

Sztuka odpuszczania odnosi się także do zdrowia psychicznego, które powinno stanowić ważny punkt zainteresowania w kontekście niestabilnej sytuacji na świecie. Żyjemy w kulturze dążenia do większej efektywności i produktywności. Czas jednak uzmysłowić sobie, że człowiek nie jest projektem. Potrzebujemy stabilności, równowagi, oddechu i umiejętności odpuszczania.

Jednym z miejsc, w którym coraz częściej próbujemy budować stabilną ostoję jest świat wirtualny, dający możliwość ucieczki od chaotycznej, nieprzyjemnej rzeczywistości i zbudowania wszystkiego na nowo. Często jednak tylko z pozoru. Rzeczywistość cyfrowa pozwala na odcięcie się od świata, selekcjonowania treści, które nas otaczają i stworzenia nowej, małej enklawy, dającej poczucie bezpieczeństwa i działania na własnych zasadach. Nie jest to jednak rozwiązanie naszych problemów, a jedynie sposób na ucieczkę od nich i zamknięcie oczu na to, co niewygodne. A pozornie bezpieczna rzeczywistość jest niesamowicie krucha i łatwa do zburzenia. Wystarczy przerwa w dostawie prądu lub błąd serwera, aby ją zniszczyć.

Wierzymy, że każdy zasługuje na stabilność i funkcjonowanie w świecie, którego zasady są znane i przewidywalne. Dlatego istotnym wątkiem jest dla nas również stabilność demokratyczna, a więc dla wszystkich – inkluzywna. To właśnie osoby, które nie wpisują się w sztywne, utarte, nie przystające do współczesności podziały i zasady doświadczają jej braku. Czas zbudować nową, stabilną rzeczywistość, obejmującą wszystkich.

Ostoją stabilności i miejscem, w którym każdy powinien czuć się bezpiecznie może stać się Gdynia. To nie tylko miasto innowacji, patrzące w przyszłość, ale także bezpieczna przestrzeń, w której każdy może odnaleźć równowagę.