Glony II
Glony II

wróć

Glony II

Kim jest Bałtyk? Obecność Morza wydaje się nam oczywista, zdaje się być stabilne, silne, wieczne. Łatwo nie zauważyć, jak daleko idące zmiany w tym delikatnym ekosystemie, mogą czynić nasze działania lub ich brak.

Wystawa stawia pytania dotyczące naszej relacji z Morzem Bałtyckim. Jak korzystać z jego zasobów? Co odbudować, a co zostawić w spokoju? Jak spojrzeć na nowo i z odpowiedzialnością na relację z Morzem?

 

Morze jest jednym z najważniejszych elementów naszego ekosystemu, który przyczynia się do naszego zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu. Produkuje tlen, który jest niezbędny dla naszego przetrwania, jest źródłem pracy, energii, karmi nas i pozwala nam się poruszać. Jesteśmy zależni od morza i nie możemy zrezygnować z tej relacji. Musimy jednak zacząć zmieniać i ograniczać nasze działania, aby chronić faunę i florę, dzięki której Morze zachowuje swoje funkcje.

 

Żeby zacząć zmieniać postępowanie wobec Bałtyku trzeba zwracać na niego uwagę, spostrzec, że jest od nas zależny i wrażliwszy na nasz wpływ bardziej niż mogłoby się wydawać.

 

Wystawa Glony II ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie zrównoważonego rozwoju w kontekście eksploatacji Morza Bałtyckiego. Powstała dzięki współpracy z lokalną społecznością, osobami tworzącymi i eksperckimi, których celem jest ochrona Bałtyku.

 

Wystawa będzie prezentowana częściowo na terenie PPNT Gdynia i częściowo na plaży w Orłowie.

#bio#morze#klimat

wystawa – PPNT

Celem wystawy "Glony" jest zastanowienie się nad sposobem, w jaki korzystamy z zasobów Bałtyku. W jakie działania powinniśmy się zaangażować, aby odbudować to, co zostało zniszczone? Jak możemy spojrzeć na naszą relację z Morzem z nową perspektywą i większą odpowiedzialnością?

 

Ekspozycja to spojrzenie w przeszłość, która może być przyszłością. Czy wiesz, jak wyglądało życie w Morzu Bałtyckim kiedyś? Czy zdajesz sobie sprawę, jak wygląda obecnie? Czy dostrzegasz różnice i zmiany? Jak ludzkie działania mogą wpływać na coś tak ogromnego jak morski ekosystem?

 

W ramach ekspozycji "Glony" w PPNT zostaną przedstawione spekulatywne projekty dotyczące Morza Bałtyckiego. Zaprezentowane zostaną innowacyjne działania naukowców i projektantów, których celem jest odbudowa populacji makroglonów oraz wsparcie innych organizmów żyjących w Bałtyku.

 

Wystawę "Glony" realizujemy we współpracy z Maciejem Wereszczyńskim, Garym Garnowskim, Jackiem Jabłońskim, Instytutem Oceanologii PAN, Eugeniuszem Andrulewiczem oraz Stowarzyszeniem Ghost Diving Poland. Projekt tworzą również Marcin Kulesza, Marcin Garnowski, Michał Kowalczys, Patryk Wojciechowski i Michalina Jasińska.

#morze#klimat

performance – plaża przy Klifie Orłowskim

Performance ma na celu zgłębienie złożonej relacji między ludźmi a Morzem Bałtyckim, odkrycie jego istoty i ukrytych głębi. Zadaje pytania dotyczące tego, w jakim stopniu nasze posiadanie morza ogranicza tę relację oraz eksploruje pojęcie tego, co naprawdę należy do morza.

 

Głównymi aktorami tego wydarzenia performatywnego będą Michał Kowalczys oraz instalacja modowa opracowana przez Patryka Wojciechowskiego.

 

Celem tego działania jest zaprezentowanie koncepcji nowych materiałów w kontekście relacji z Morzem Bałtyckim. W tym celu zostaną stworzone specjalne stroje wykonane z bioplastiku. Oprócz aspektów wzorniczych, skonceptualizowane zostaną również własne doświadczenia związane z życiem nad morzem.

 

Instalacja będzie nawiązywać do trudnej sytuacji ekosystemu Bałtyku, takich jak zagrożenia ekologiczne i nadmierna eksploatacja. Sytuacja glonów stanie się bodźcem do refleksji nad sytuacją ludzkości – zarówno w kontekście kryzysu klimatycznego, jak i lokalnej społeczności mieszkającej nad morzem, naszych prywatnych relacji oraz sposobów wykorzystywania środowiska.

#bio#morze#klimat