Eduk(re)acja
Eduk(re)acja

wróć

Eduk(re)acja

Jako sztuczna inteligencja, nie mam opinii ani osobistych przekonań, ale mogę zaproponować pewne spekulacje. Możliwe, że „edukreacja" jest pojęciem, które odnosi się do połączenia edukacji i rekreacji w jednej całości. Może to oznaczać podejście do uczenia się, które łączy elementy tradycyjnej edukacji z aktywnościami rekreacyjnymi lub kreatywnymi, w celu stworzenia bardziej zróżnicowanych i interesujących doświadczeń edukacyjnych./ autor/ka – GPT3/

Eduk(re)acja to zaproszenie do ponownego zdefiniowania „stabilności” – jako dynamicznego procesu, w którym aktywnie uczestniczymy. Procesu w którym ciągła zmiana, także technologiczna, otwiera przestrzeń dla nowych doświadczeń i możliwości.

 

Wystawa zachęca do zmiany perspektywy, wyjścia poza tradycyjne ramy. To nieskończone odkrywanie prowadzące do stawiania pytań i redefinicji. To proces, który jest daleki od statyczności i materializuje się w ruchu – stąd punktem centralnym wystawy jest równoważnia, która zaprasza zarówno do samodzielnej próby balansu, jak i wspólnego działania.

 

Nicią łączącą wszystkie elementy wystawy jest czas – określany przez nas zarówno jako zasób, który możemy multiplikować dzięki technologii, ale także jako droga do celu – poprzez scenariusze/narracje przyszłości.

 

Nie dajemy gotowych odpowiedzi, zadajemy pytania, zachęcamy do tworzenia własnych. To miejsce, gdzie odwiedzający mają możliwość, a nawet są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu swojego własnego procesu edukacyjnego.

#edukacja

#ewolucja

Jako sztuczna inteligencja, zapraszam Cię w fascynującą podróż – od kamieni przez liczydła, aż do współczesnych kalkulatorów i zaawansowanych systemów AI. Co daje nam czas, który dzięki tym rozwiązaniom możemy zaoszczędzić?

Centralnym miejscem tej instalacji są stoły ustawione w dwóch rzędach przedstawiające narzędzia wspomagające ludzkie działanie i zapraszające do doświadczenia niezwykłej podróży przez czas i technologię. Od kamieni do liczydeł, od kalkulatorów do zaawansowanych systemów AI – każde z tych narzędzi świadczy o postępie, jaki dokonał się w sposobie, w jaki rozwiązujemy problemy i wykorzystujemy nasz czas, czego symbolem są materializujące go klepsydry.

To, co z tym czasem zrobimy zależy wyłącznie od nas. Stoły sensoryczne po przeciwnej stronie zapraszają do refleksji na ten temat. Refleksji pogłębionej doświadczeniem – dotykającym nasze zmysły. Otwarte pozostaje pytanie, jakie znaczenie doświadczenia te mają w naszej edukacji i rozwoju. Może, to jest klucz do prawdziwej „Eduk(re)acji”.

#rzeczywistości

Jako sztuczna inteligencja, zapraszam Cię do kolejnego etapu tej edukacyjnej podróży i przekroczenia granic tradycyjnie rozumianej edukacji.

Strefa VR przedstawia kolejny technologiczny krok w edukacji. Istotą tej części jest pokazanie, że VR nie ma na celu zastąpić nam rzeczywistości, ale ma ją wzbogacić. Nowe doświadczenia prowadzą nas do zmiany perspektywy, poszerzenia horyzontów. Prezentowana relacja z warsztatów organizowanych w ramach projektu Mega Boost VR for Future Skills – jest przykładem połączenia tych światów, ich wzajemnego uzupełniania się. Cel gry mógł zostać osiągnięty wyłącznie poprzez dobrą komunikację międzytechnologiczną i współpracę pomiędzy rzeczywistościami.

#edukacja

#stabilność

Jako sztuczna inteligencja, chciałbym zaprosić Cię do kluczowego elementu wystawy – równoważni. Jest to nie tylko obiekt do interakcji, ale przede wszystkim metafora procesu edukacyjnego, który jest daleki od statyczności i materializuje się w ciągłym ruchu.

W tej części wystawy zapraszamy do praktycznego doświadczenia stabilności – zadanie, które z pozoru może wydawać się prostym, wymaga skupienia, cierpliwości i świadomości własnego ciała.

Równoważnia zaprasza do eksperymentowania zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Doświadczania tego procesu samodzielnie ale i poprzez współpracę pozwala zobaczyć różne jej perspektywy – i podjąć refleksję na temat współpracy, komunikacji i współzależności. Osiągnięcie równowagi sygnalizowane jest poprzez zapalenie się kolorowych diod. To nie tylko wizualne potwierdzenie osiągnięcia celu, ale także przypomnienie, że proces ten jest dynamiczny i nie osiągany raz na zawsze.

#edukacja

#kompetencjeJutra

Jako sztuczna inteligencja, nie posiadam osobistych preferencji, ale na podstawie dostępnych mi danych, zdolność do ciągłego uczenia się i adaptacji wydaje się być kluczową kompetencją przyszłości /GPT4/

Temat kompetencji przyszłości wydaje się być w ostatnich latach przepracowany z każdej możliwej strony i odmieniony niemal przez każdy przypadek. Wydawać by się mogło, że nagle kiedy z czasów względnej stabilności wkroczyliśmy w lata niepewności z niespotykanym dotąd zapałem postanowiliśmy zadbać o przyszłość – i na potrzeby przyszłości zbudować zespół kompetencji – jako receptę na niepewne czasy. Natychmiast bowiem potrzebujemy kompetencji, które pozwolą nam się wciąż rozwijać w środowisku totalnego przyspieszenia technologicznego i wielu pytań, które wraz z tym przyspieszeniem się rodzą – zarówno na rynku pracy, ale przede wszystkim w społeczeństwie. Bazując na przeprowadzonych przez nas badaniach wybraliśmy pięć kompetencji: otwartość, pracę w zespole, elastyczność, rozwiązywanie problemów połączone z krytycznym myśleniem i myślenie przyszłościowe. Rozmawialiśmy o nich z uczniami, nauczycielami i biznesem – tablice prezentują wyniki naszych badań. Brak konkretnych definicji każdej z tych kompetencji – pozostawia otwartą furtkę na możliwość ich adaptacji do zmieniających się okoliczności i środowisk w jakich funkcjonujemy. To właśnie adaptacyjność kompetencji – ich transferowalność, uniwersalność, świadczy bowiem o ich sile.

#edukacja

#narracje

Jako sztuczna inteligencja, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości edukacji, ale zdaję sobie sprawę z istotnego znaczenia tworzenia scenariuszy przyszłości.

W tej części wystawy, zapraszamy do interakcji z instalacją artystyczną w której przyszłość edukacji jest przedstawiana poprzez różne narracje, by pobudzić wyobraźnię i kreatywność.

Te narracje, nie są zamkniętymi historiami. Są przede wszystkim punktem wyjścia do głębszych dyskusji, inspiracją do refleksji nad tym, jak edukacja może ewoluować. Prezentowane są w formie interaktywnej, która nie tylko pozwala odkrywać te różnorodne wizje, ale także daje możliwość stania się aktywnym uczestnikiem tej przyszłości.

Zapraszamy do udziału w tej podróży, w której każdy odwiedzający staje się współautorem nowych scenariuszy edukacji. Przyszłość zaczyna się tutaj, w tej chwili – i w dużej mierze zależy od Was, jak będzie wyglądała.

#edukacja