wróć

Magdalena Nowak

koordynatorka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Wzornictwo, ze specjalnością Architektura Statków Wodnych oraz Politechniki Gdańskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki. Zawodowo zajmuje się projektowaniem produktów oraz związana jest z biurem okrętowym, gdzie pracuje na stanowisku architekta. Od 2019 roku członkini Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Doktorantka na Wydziale Wzornictwa oraz od 2022 roku asystentka w Pracowni Projektowania Społecznego gdańskiej Akademii. Zaangażowana w działania na rzecz edukacji morskiej i projektowej – współzałożycielka nieformalnej grupy “byćMORZE” oraz autorka licznych warsztatów projektowych. Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa uważa za podstawowy obowiązek współczesnych projektantów, natomiast jako esencję ich pracy rozumie prowokowanie zmian społecznych oraz wpływanie, poprzez design, na nastroje i kondycję otoczenia.

#aspgdansk

wystawy