wróć

Barbara Stelmachowska

kurator

Projektantka, badaczka. Działa w nurcie designu zrównoważonego, zaangażowanego społecznie, wykorzystując codzienne obserwacje do budowania alternatywnych scenariuszy dla zastanej rzeczywistości.

W ramach studiów doktoranckich na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych bada kierunki, w jakich może rozwijać się sposób odżywiana się człowieka w przyszłości. Pracę naukową poświęca m.in. eksploracji alternatywnych systemów, takich jak hodowla alg jadalnych, którą prowadzi. Interesuje ją relacja, jaka tworzy się między rośliną domową a człowiekiem. Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Finalistka międzynarodowego konkursu makeme! 2015, Young Design 2016 oraz Electrolux Design Lab 2016. Laureatka konkursu Haier Design Prize by IF.

Od kilku lat pracuje głównie w materiałach ceramicznych. Swoje umiejętności doskonaliła m.in. pod okiem Marka Cecuły w Ćmielów Design Studio oraz w berlińskiej pracowni Manufactory.

#design#natura#ekologia

wystawy