Baltic farming
Baltic farming

wróć

Baltic farming

Czy w słonej wodzie da się hodować jadalne rośliny?

Bałtyk ma kłopoty, a Polska pustynnieje. Nasze morze dotykają wszystkie negatywne skutki zmian klimatycznych i nieodpowiedzialnych działań ludzi – zakwaszenie wód i niekontrolowane zanieczyszczenie substancjami biogennymi (fosfor i azot). Ponadto teren północnej Polski obniża się względem Bałtyku o ok. 2 mm rocznie, przy czym sam poziom wód wzrasta ze względu na topnienie światowych zasobów lodu. Dodatkowo Polska jest jednym z najuboższych krajów w Europie, jeśli chodzi o zasoby wody słodkiej.

Są to realne zagrożenia, które będą mieć ogromny wpływ na rolnictwo i produkcję żywności. Powinniśmy się na to przygotować. Dlatego obecnie testujemy możliwość hodowania jadalnych roślin w słonej bałtyckiej wodzie. W ramach wystawy „Baltic farming” prezentujemy zestaw farm wykorzystujących technologie bezglebowych upraw – hydroponikę i aeroponikę. To innowacyjne podejście do rolnictwa, którego celem jest zmniejszenie wykorzystania gleby oraz słodkiej wody, która niebawem stanie się trudno dostępna. Dzięki temu możemy lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany.

#eko#bio#natura#środowisko#woda#susza#pustynnienie#czystawoda#zanieczyszczenie#przyszłość#dobrostan#zmiana#morze#bałtyk

Bałtyckie uprawy słonowodne

instalacja farm upraw słonowodnych oraz propozycja podania wyhodowanych roślin

NAS-DRA Conscious Design; Paulina Grabowska, Oliwia Rybczyńska

NAS-DRA Conscious Design

2022

Czy możemy hodować żywność w słonej, bałtyckiej wodzie? Czy takie hodowle mogą oczyszczać morską wodę i wspierać działania na rzecz klimatu? Na te pytania stara się odpowiedzieć instalacja hydroponiczna, w której bałtycka woda wykorzystywana jest do hodowli jadalnych roślin.

Negatywne skutki zmian klimatycznych w Polsce, pustynnienie, zmniejszenie bioróżnorodności, rozwój ekstensywnego rolnictwa, nieefektywnie zarządzającego gospodarką wodną, zakwaszenie Morza Bałtyckiego i rosnąca ilość CO2 w powietrzu, a także obniżanie się terenu północnej polski względem poziomu morza Bałtyckiego (ok. 2 mm/rok), bezpośrednie zagrożenie powodziami morskimi – to zjawiska, które możemy wykorzystać jako możliwość i spróbować hodować cenne rośliny w słonej, bałtyckiej wodzie. Jednocześnie odciążając zdegradowaną glebę i zmniejszając wykorzystanie słodkich wód.

#woda#jedzenie#morze#bałtyk